BLEKINGE TINGSRÄTT

Publicerat:

Blekinge tr

Brottmålsenheten 6

 

DOM

2018-01-09

meddelad i

KARLSKRONA

 

 

Mål nr: B 2984-17

 

Brott som den tilltalade döms för:

  1. Stämpling till brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor, 1 § och 2 § 1

st och 4 st lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor samt 23 kap 2 st brottsbalken

 

  1. Olaga hot, 4 kap 5 § 1 st brottsbalken

 

Påföljd:

Fängelse 6 månader