Institutet Mot Hedersförtryck/IMH

Publicerat:

IMG_7813 IMG_7818

HÖGANÄS Torsdag 23/11     

Arbete mot könsstympning

13.00-15.00 Föreläsning

15.00  – 15.45  Gruppsamtal inkl fika

50 socionomer på fortbildning. De arbetar i Höganäs och i omkringliggande kommuner. Vi höll vår föreläsning om Könsstympning av flickor och kvinnor och hann med en kort diskussion om socialarbetarens viktiga roll i arbetet för att stoppa traditionen. Förebyggande och i samband med inkommande anmälan/orosanmälan.

Kursanordnare:  IMH -Institutet Mot Hedersförtryck, Göteborg

Hemsida: Institutetmothedersförtryck.se

/ Eva & Jamila