KKS-upplysning via 1177.se Vårdguiden

Publicerat:

Proffsen på 1177
Proffsen på 1177

De mycket erfarna sjuksköterskorna på 1177.se Vårdguiden, i Göteborgsregionen, fortbildar sig om ”Könsstympning av flickor och kvinnor”. Vi föreläste för halva gruppen den 13 mars och i november kommer ännu ett tillfälle, för den resterande gruppen.

Det är väsentligt i vårt samhälle att personer som utsatts för denna skadliga tradition kan få råd, stöd och orientering om vart de ska vända sig för att få rätt vård också när de ringer Vårdguiden 1177. Där kan eventuellt också förebyggande samtal föras.

Det var inte självklart för sjuksköterskorna på Vårdguiden att ”våga fråga” kring KKS. Avsaknad av egen kunskap och erfarenhet av möte med en patient som lider av problem efter KKS är försvårande. Om tanken på att det kan röra sig om följder av KKS inte infinner sig tas inte ämnet upp.

De sjuksköterskor som arbetar på Vårdguiden 1177 besitter, var och en och tillsammans, otroligt breda kunskaper men just den här frågan är ganska undanskymd och ovanlig i den stora Vårdapparaten – av många skäl.

Nu hoppas vi att patienter som ringer 1177 för vissa problem med urinvägar och eller vulva/vagina kommer att få relevanta följdfrågor till god hjälp för den som behöver. Upplysningen blir bättre när också rådgivare vågar fråga. Fortbildning ger en win-win situation!

Det finns bra hjälp och vård att få, t ex har Angereds Närsjukhus, gyn, under våren öppnat en Vulvamottagning för de som har problem orsakade av kvinnlig omskärelse.

Eva & Jamila