Vi föreläser om kvinnlig könsstympning, alltsedan hösten 2014.  

Ca 2 000 personer såväl yrkesverksamma inom vård, skola, socialtjänst mm som t ex föreningar vars medlemmar känner till traditionen genom sitt ursprung har deltagit. Vi vill stärka det förebyggande arbetet och arbeta för att rätt stöd och vård ska ges till flickor och kvinnor som redan utsatts för den skadliga traditionen.

Vi erbjuder även en föreläsning som tar upp bakgrunden till vissa kulturkrockar när flyktingar och invandrare från Somalia möter det svenska samhället. 

Oftast har Länsstyrelsen Västra Götaland varit vår uppdragsgivare, men även kommuner, stadsdelsnämnder och organisationer – exempelvis SDN Angered och Svensk – somaliska vänföreningen i Gårdsten.

Om kurserna:


1. ”Könsstympning av flickor och kvinnor – en smärtsam tradition”

Vänder sig till: Personal på vårdmottagningar och vårdcentraler, barnmorskor, doulor, lärare, förskollärare, elevhälsoteam, socionomer och även läkare, poliser och åklagare, advokater migrationsverksanställda samt föreningsaktiva.

Tidsåtgång: – heldag med tid för diskussioner – halvdag genomgångar av det viktigaste och frågestunder – vi erbjuder också utbildning för utbildare.

Innehåll: Varför kvinnlig könsstympning (KKS)? Hur började, vem utför, var görs det, hur vanligt är det? Vad görs och vad innebär det fysiskt, psykiskt och sexuellt? Lagar. Vad kan en göra i Sverige och hur arbetas det nationellt och internationellt för att stoppas den skadliga sedvänjan? Vi har diskussioner och frågestunder för att involvera åhörarnas tankar.

 

2. ”Somalier i möte med Sverige”

Vänder sig till: Socialsekreterare (väldigt aktuellt för de som arbetar med familjehem och familjehemsplaceringar), skol och förskolepersonal, hälso- och sjukvårdsanställda, polis, åklagare, advokater, migrationsverket (MIV) med flera.

Tidsåtgång: – heldag

Innehåll: Geografiska och historiska fakta. Krig och flykt. Religion, äktenskap o skilsmässa, jämställdhetspolitiska frågor, klassamhället, klaner, namn. Utbildning – historik och jämförelser, statistik mm. Hälso- och sjukvård – organisation och jämförelser, statistik mm. samt kort om kvinnlig könsstympning.

 

Vi människor är i grunden lika men innehållet i våra ”kulturella ryggsäckar” kan skilja sig åt. Sådant påverkar oss när vi ska leva tillsammans och skapa en gemensam och bra framtid. Kurserna tillåter oss att diskutera kring våra attityder och beteenden.

För frågor och bokning – kontakta oss gärna direkt via hemsidan!

För referenser:

Länsstyrelsen VG-region: Evelina Skog, Tel. 010-224 45 24 eller Sophie Nilsson, Tel. 010-224 45 19

Social Resursförvaltning, Göteborg: Lena Salo, Tel. 0736 66 70 95

Göteborgs Stad Angered/Familjehemsenheten: Anna Forum, Tel. 0707 80 64 04