1177 Vårdguiden igen

Nästa fortbildning till personal på Vårdguiden 1177.se/Göteborgsregionen

Den 27 november – nästa utbildningstillfälle för 1177.se/Vårdguiden i Göteborg med omnejd.

1177.se – Göteborg – utbildas

Snart kan du ringa 1177 och få svar om KKS!

Sjukvårsupplysningen dvs Vårdguiden 1177.se i Göteborg har bjudit in oss till sina fortbildningsdagar i mars och i november 2018.

6e februari – aktionsdag mot KKS

Aktivism som återkommer!

Varje år denna dag, eller i anknytning till datumet, förekommer aktiviteter i solidaritet med kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning och för att stötta arbetet för att stoppa denna grymma och skadliga tradition.

I Göteborg genomförs en kunskapsspridande heldagskonferens där bl a Amina Ali Mohamad, skolsköterska på Angeredsgymnasiet, ska tala.

Skolsköterskans viktiga roll för det systematiska arbetet mot könsstympning ska belysas av Susanne Lingefjärd Hedqvist, Maria Amström och Anna Jensen.

Ett panelsamtal kommer också att äga rum.

Arr: Länsstyrelsen VG region, Dialoga och Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Kurs för blivande Uroterapeuter

Komplettering till personal som kan massor om urinvägsproblem.

Eva ska till Sahlgrenska Akademien och föreläsa om Könsstympning i samband med fortbildning av sjuksköterskor, sjukgymnaster och barnmorskor.

Utbildning av Hälsoguider

Engagerad publik i Kortedala Hälsotek

I går träffades anställda och hälsoguider i Angered på Hälsoteket i Kortedala för utbildning om Könsstympning av flickor och kvinnor. Vi var föreläsare och de 20-tal deltagare som samlats diskuterade livligt kring det vi berättade.2017-11-15 18.23.16

Ämnet väcker så många känslor – oro, smärta, rentav avsky inför tanken på att könsstympning existerar men även omsorg om och empati med de flickor och kvinnor som utsätts.

Diskussionen är alltid viktig.

Vi har alla en del i att arbeta för att stoppa denna skadliga tradition. Den är ett brott mot lagen, och kränker kvinnors mänskliga rättigheter.2017-11-15 20.44.03

Att identifiera problemet med KKS

Heldag i Angered 12 januari 2017. Vi medverkar.

Till särskilt inbjudna chefer och nyckelfunktioner inom SDF Angered, SDF Östra Göteborg, Angereds Närsjukhus och Närhälsan:

EN KUNSKAPSDAG OM KVINNLIG KÖNSSTYMPNING Blå Stället, Stora Salongen, Angereds Torg 13.

Hur stort är problemet med kvinnlig könsstympning i nordöstra Göteborg och hur kan vi arbeta mot det? Tillsammans identifierar vi möjliga strategier för att motverka könsstympning och diskuterar hur vi kan möta och behandla personer som har utsatts.

Anmäl dig senast den 16 december. Anmälan till: carina.bergius@vgregion.se

Varför denna dag? Kontexten i Göteborgs Stad och VG-regionen. Inledning av stadsdelsdirektörer och sjukvårdsdirektör samt introduktion av dagens moderatorer.

Uppskattad förekomst av kvinnlig könsstympning i Göteborg. Katarina Idegård, utvecklingsledare, Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer, ger en lägesbild av situationen i Göteborg utifrån en statistisk kartläggning och intervjuer med yrkesverksamma.

Attityder till kvinnlig könsstympning i mötet med föreningsaktiva. Jamila Said Musse och Eva Hammad berättar om Svensk – somaliska vänföreningens projekt kring pedagogiska insatser mot kring kvinnlig könsstympning och de attityder de mött under projektets workshops med föreningsaktiva svenskar som har ursprung i länder där traditionen är vanlig.

Unga röster om kvinnlig könsstympning. Hur ser ungdomar i nordöstra Göteborg på traditionen kvinnlig könsstympning idag? Vilka råd har barn och unga till yrkesverksamma och beslutsfattare?

Medicinsk behandling av kvinnlig könsstympning. Hala Younis, specialistläkare i gynekologi vid Angereds Närsjukhus berättar om vårdens möjligheter att behandla besvär och komplikationer som orsakats av stympning.

Könsstympning – det tysta brottetAnissa Muhammed Hassan, särskild sakkunnig kring kvinnlig könsstympning inom det nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland. Om omfattning och konsekvenser av kvinnlig könsstympning i Sverige och internationellt, gällande lagstiftning, signaler att uppmärksamma samt vad yrkesverksamma kan göra för att hjälpa utsatta och förebygga att er utsätts.

Lunch.

Dialogcafé kring strategier för det fortsatta arbetet – diskussion.

Summering av dialogcaféet.

Avslutning

 

Årets sista tvådagarskurs!

Den 21 och 23 november

Ännu en grupp, denna gång Socialsekreterare, ska få en tvådagarskurs. Arrangörer är Länsstyrelsen Västra Götaland och Angereds SDN i samarbete.

Svensk – somaliska vänföreningen igen

Nyanlända unga

En kurs med tolk – vår medlem i projektguppen, Amal. Vi ska träffa unga ganska nyanlända tjejer och utbilda om kvinnlig könsstympning.

Ny målgrupp. Den nya kursen samt KKS

Personal på tre boenden i Angered

Personal på tre boende för funktionsnedsatta vuxna. De vill ha kursen om kulturkrockar när somalier möter det svenska samhället samt kunskap om kvinnlig könsstympning.