1177.se – Göteborg – utbildas

Sjukvårsupplysningen dvs Vårdguiden 1177.se i Göteborg har bjudit in oss till sina fortbildningsdagar i mars och i november 2018.