6e februari – aktionsdag mot KKS

Varje år denna dag, eller i anknytning till datumet, förekommer aktiviteter i solidaritet med kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning och för att stötta arbetet för att stoppa denna grymma och skadliga tradition.

I Göteborg genomförs en kunskapsspridande heldagskonferens där bl a Amina Ali Mohamad, skolsköterska på Angeredsgymnasiet, ska tala.

Skolsköterskans viktiga roll för det systematiska arbetet mot könsstympning ska belysas av Susanne Lingefjärd Hedqvist, Maria Amström och Anna Jensen.

Ett panelsamtal kommer också att äga rum.

Arr: Länsstyrelsen VG region, Dialoga och Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer.