Höstupptakt i Angered

Inför personalens upptaktsdagar, efter sommarledigheten, har Angeredsgymnasiets ledning inkluderat föreläsningen ”Könsstympning – en smärtsam tradition” i paketet av fortbildning och information.
Föreläsningen görs inom ramen för vårt projekt i Svensk – somaliska vänföreningen. I första hand riktar sig projektet till föreningsmedlemmar, egna och andra, men även till ungdomar på gymnasienivå och alla som jobbar på en skola.
Personalen behöver få kunskap för att kunna hjälpa elever till ett tryggt omhändertagande på rätt nivå, när det behövs. Lika viktigt är att många har kunskap för att delta i det förebyggande arbetet – inga fler flickor ska behöva utstå denna skadliga tradition!
Eva & Jamila