Att identifiera problemet med KKS

Till särskilt inbjudna chefer och nyckelfunktioner inom SDF Angered, SDF Östra Göteborg, Angereds Närsjukhus och Närhälsan:

EN KUNSKAPSDAG OM KVINNLIG KÖNSSTYMPNING Blå Stället, Stora Salongen, Angereds Torg 13.

Hur stort är problemet med kvinnlig könsstympning i nordöstra Göteborg och hur kan vi arbeta mot det? Tillsammans identifierar vi möjliga strategier för att motverka könsstympning och diskuterar hur vi kan möta och behandla personer som har utsatts.

Anmäl dig senast den 16 december. Anmälan till: carina.bergius@vgregion.se

Varför denna dag? Kontexten i Göteborgs Stad och VG-regionen. Inledning av stadsdelsdirektörer och sjukvårdsdirektör samt introduktion av dagens moderatorer.

Uppskattad förekomst av kvinnlig könsstympning i Göteborg. Katarina Idegård, utvecklingsledare, Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer, ger en lägesbild av situationen i Göteborg utifrån en statistisk kartläggning och intervjuer med yrkesverksamma.

Attityder till kvinnlig könsstympning i mötet med föreningsaktiva. Jamila Said Musse och Eva Hammad berättar om Svensk – somaliska vänföreningens projekt kring pedagogiska insatser mot kring kvinnlig könsstympning och de attityder de mött under projektets workshops med föreningsaktiva svenskar som har ursprung i länder där traditionen är vanlig.

Unga röster om kvinnlig könsstympning. Hur ser ungdomar i nordöstra Göteborg på traditionen kvinnlig könsstympning idag? Vilka råd har barn och unga till yrkesverksamma och beslutsfattare?

Medicinsk behandling av kvinnlig könsstympning. Hala Younis, specialistläkare i gynekologi vid Angereds Närsjukhus berättar om vårdens möjligheter att behandla besvär och komplikationer som orsakats av stympning.

Könsstympning – det tysta brottetAnissa Muhammed Hassan, särskild sakkunnig kring kvinnlig könsstympning inom det nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland. Om omfattning och konsekvenser av kvinnlig könsstympning i Sverige och internationellt, gällande lagstiftning, signaler att uppmärksamma samt vad yrkesverksamma kan göra för att hjälpa utsatta och förebygga att er utsätts.

Lunch.

Dialogcafé kring strategier för det fortsatta arbetet – diskussion.

Summering av dialogcaféet.

Avslutning