Barnmorskeprogrammet, högskolan Borås

På mycket kort varsel är halva Idil.se (Eva) inbjuden att hålla en föreläsning om kks för barnmorskestudenterna.