De kommer resande för att få utbildning

Skånes Horn av Afrika förening vill få kunskap och redskap för att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor.