Angered SDN vill sprida kunskap bland anställda

Angereds Familjehems- och barnsekreterare (förbereder och stödjer ensamkommande unga som ska bo i familjehem) samt socionomer som arbetar med ungdomar i behov av stöd från socialtjänst söker kunskap om  kvinnlig könsstympning. Vi föreläser.