Kurs för blivande Uroterapeuter

Eva ska till Sahlgrenska Akademien och föreläsa om Könsstympning i samband med fortbildning av sjuksköterskor, sjukgymnaster och barnmorskor.