Ny målgrupp. Den nya kursen samt KKS

Personal på tre boende för funktionsnedsatta vuxna. De vill ha kursen om kulturkrockar när somalier möter det svenska samhället samt kunskap om kvinnlig könsstympning.