Seminarium i ABF-regi

Den 13 oktober kl 18.00 – 20.00, Folkets hus, Järntorget, Göteborg.

Vår reklam för seminariet som ABF Göteborg arrangerar i höst:

Kom till seminariet Kvinnlig könsstympning – en smärtsam tradition!

Vi heter Jamila Said Musse och Eva Hammad och har i flera årtionden engagerat oss för att denna sedvänja ska upphöra. Vi kommer att beröra traditionens bakgrund och orsak, berätta vad som händer, vilket lidande det medför samt prata om lagstiftning och annat arbete för att hindra att fler ska utsättas för detta uråldriga, farliga våld mot flickor och kvinnor”

 

Årets dagar om SRHR

Studium Majorna Göteborg

Två dagar (11 och 13 oktober) samlas vi igen. För fjärde året i rad ordnar Studium utbildning inom SRHR-frågor och många organisationer, föreningar och enskilda kommer och föreläser, berättar eller har Workshops alternativt pelar teater. Allt för att ge sexualupplysning på olika sätt. Jag (Eva) ska hålla min sedvanliga grundläggande presentation om kön (inklusive kks), mens, reproduktion, prevention.

Angered SDN vill sprida kunskap bland anställda

Kurs för socialsekreterare

Angereds Familjehems- och barnsekreterare (förbereder och stödjer ensamkommande unga som ska bo i familjehem) samt socionomer som arbetar med ungdomar i behov av stöd från socialtjänst söker kunskap om  kvinnlig könsstympning. Vi föreläser.

Angereds Närsjukhus med flera

Lokal: Gothia Towers

Sjukhuset (ANS) ungdomsmottagningen i Angered, mottagningen för barn och unga i Gamlestaden satsar för att ge barnmorskor, gynekologer, kuratorer, sköterskor och psykologer kunskap om Könsstympning av Flickor och Kvinnor.

Feministiskt Forum och KKS

Fakta på FF Göteborg

Vi kommer att delta på Feministiskt Forum den 1:e eller 2:e oktober.

Vi kommer att på 60 minuter ge en kort faktagrund och diskutera kring publikens frågor.

Fokus på kvinnorätt och mannens roll.

Alla är välkomna!

/ Jamila & Eva

Workshop för Svensk – somaliska

Lokal: Blå Stället

Jamila håller Workshop för kvinnor, medlemmar i Svensk – somaliska vänföreningen.

Barnmorskeprogrammet, högskolan Borås

Blivande barnmorskor

På mycket kort varsel är halva Idil.se (Eva) inbjuden att hålla en föreläsning om kks för barnmorskestudenterna.

Höstupptakt i Angered

Föreläsning om kks på Angeredsgymnasiet

Inför personalens upptaktsdagar, efter sommarledigheten, har Angeredsgymnasiets ledning inkluderat föreläsningen ”Könsstympning – en smärtsam tradition” i paketet av fortbildning och information.
Föreläsningen görs inom ramen för vårt projekt i Svensk – somaliska vänföreningen. I första hand riktar sig projektet till föreningsmedlemmar, egna och andra, men även till ungdomar på gymnasienivå och alla som jobbar på en skola.
Personalen behöver få kunskap för att kunna hjälpa elever till ett tryggt omhändertagande på rätt nivå, när det behövs. Lika viktigt är att många har kunskap för att delta i det förebyggande arbetet – inga fler flickor ska behöva utstå denna skadliga tradition!
Eva & Jamila

 

De kommer resande för att få utbildning

Kurs för svensksomalier från Skåne

Skånes Horn av Afrika förening vill få kunskap och redskap för att arbeta mot könsstympning av flickor och kvinnor.