SSVF Viktig workshop i föreningens lokal, Gårdsten

Föreningens tankar om projektet

13 vuxna – ansvariga i föreningen – beskrev sina förväntningar på hur Sverige kan ta itu med arbetet mot kks. Läs deras 10 punkter under rubriken Nyheter.

Uroterapiutbildning

Om kvinnlig könsstympning till uroterapeuter

Föreläsning i dag för blivande uroterapeuter. Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Viktig målgrupp!

Mödrahälsovård och förlossning

Har vi mer att ge till denna kunniga personalgrupp?

En eftermiddags fördjupning i kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor till personal inom mödrahälsovård och förlossning. En redan kunnig personalgrupp som vi har fått förtroendet att fortbilda. Hoppas vi kan bidra med nya synvinklar och tankar.

/ Jamila & Eva

2-dagarskurs igen

Den kommer i mars!

Vår 2-dagarskurs i Länsstyrelsen VG-region´s regi kommer att erbjudas till den kö av elevhälsopersonal, socialsekreterare, lärare m fl som finns kvar efter höstens 5 omfattande kurser. Anmälan på Länsstyrelsens hemsida.

/ Jamila & Eva

Föreläsning för nätverk inom brottsofferarbetet

Storföreläsning.

Vi föreläser i Borås. Ett nätverk av 100-talet verksamma inom arbetet för brottsoffer har fortbildningsdagar och ska bland annat få ökad kunskap om den skadliga traditionen kks. / E & J

5 Workshop i Svensk-somaliska vänföreningen (SSVF)

Kort summering

Ca 70 deltagare har nu varit med på någon av de 5 Workshops vi hittills haft i SSVF i Gårdsten. Kvinnor, män, unga killar och tjejer.

Den superduktiga projektgruppen bjuder in, förbereder lokalen, ordnar med fika och gör anteckningar.

Vi inleder varje Workshop med faktakunskaper och öppnar för dialog och diskussion. Jätteintressanta samtal kommer upp! T ex att det finns tydliga önskemål att ha gemensamma diskussioner – över könsgränserna. Det ska vi absolut organisera.

Skrifligt material delas ut.

Kaldan TV filmade första tillfället och har sänt ut i världen. Sahan Press har spelat in för radiosändning.

Håkan Svensson, dokumentärfilmare, följer arbetet.

Arbetet fortsätter – fler rapporter kommer!

Jamila & Eva

 

 

 

Workshop

Arbete från 1 dec 2015 – 31 dec 2016

Vår nya rubrik på utbildningstillfällen för att i dialog förmedla kunskaper om den skadliga traditionen till personer med ursprung från länder där traditionen är norm i samhället.

Arbetet kommer att pågå under hela år 2016.

Social Resursförvaltning har beviljat projektbidrag.

Jamila är projektledare och föreläsare, Eva föreläser. Det finns en projektgrupp – vi jobbar tillsammans.

/ E & J

Årets sista 2-dagarskurs inom kort

Skolsköterskor, kuratorer, lärare och psykoterapeut

Kursens namn: ”Könsstympning av flickor och kvinnor – en smärtsam tradition”

Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Referens: Sophie Nilsson, Evelina Skog

Föreläsare: Jamila Said Musse och Eva Hammad

Deltagare: Elevhäsa och lärare

2-dagars i början av november

En kurs där det finns några platser kvar. Anmälan Länsstyrelsen.

Kursens namn: ”Könsstympning av flickor och kvinnor – en smärtsam tradition”

Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Referens: Sophie Nilsson, Evelina Skog

Föreläsare: Jamila Said Musse och Eva Hammad

Deltagare: Socionomer, lärare och ansvarig från barnhälsovården

2-dagarskurs i Varberg

Nästa kurs hålls i Varberg!

Kursens namn: ”Könsstympning av flickor och kvinnor – en smärtsam tradition”

Arrangör: Länsstyrelserna VG och Halland

Referens: Sigun Lilja, Sophie Nilsson, Evelina Skog

Föreläsare: Jamila Said Musse och Eva Hammad

Deltagare: Professionella