Svensk – somaliska vänföreningen igen

En kurs med tolk – vår medlem i projektguppen, Amal. Vi ska träffa unga ganska nyanlända tjejer och utbilda om kvinnlig könsstympning.