”KVINNLIG KÖNSSTYMPNING” – en ny bok

Publicerat:

 

Boken är utgiven på Gothia fortbildning

Från bokens baksidestext:

– Om kvinnan kommer från ett riskland så frågar jag helt enkelt: ”Jag vet att omskärelse av kvinnor är tradition i ditt hemland, vet du om du har blivit omskuren?” Jag frågar också: ”Är det någon som har frågat dig om det här?”

Med dessa enkla frågor kan du fånga upp en flicka eller kvinna och se till att hon får hjälp och stöd om hon så önskar.

Författaren Elisabeth Ubbe har intervjuat en rad olika personer för att beskriva vad könsstympning innebär; det är både personliga porträtt av kvinnor med egna erfarenheter, som blivit könsstympade som barn och nu för en kamp för upprättelse och för att traditionen ska brytas, och möten med yrkesverksamma inom vård, skola och socialtjänsten. Boken innehåller även fakta och råd som läsaren får användning för i sin egen vardag eller verksamhet – om hur man ska kunna arbeta för att hjälpa och förebygga.

Boken Kvinnlig könsstympning vänder sig till alla som möter kvinnor som blivit könsstympade, såsom personal inom mödra- och barnhälsovård, skola och elevhälsa, ungdomsmottagningar och annan ungdomsverksamhet, hälso- och sjukvården samt socialtjänst. Den ger en ökad förståelse och kunskap tillsammans med handfasta råd som läsaren får användning för i sin egen vardag eller verksamhet.

Författaren Elisabeth Ubbe, barnmorska och prisbelönt bildjournalist, fokuserar på kvinnofrågor, jämlikhet, social rättvisa och hållbar utveckling.

Jamila och jag är glada över att finnas med bland de intervjuade i boken. Den är mångsidig,kunskapsladdad och ger inblickar i det viktiga arbete som pågår i Sverige för att upplysa om och förebygga könsstympning. Den berättar också om redan utsatta kvinnor som söker hjälp i vården. / Jamila & Eva