Nytt från Socialstyrelsen!

Publicerat:

”Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete”.

I juni 2016 utgavs detta material. I första hand riktar det sig till legitimerad personal som i sitt arbetet möter flickor och kvinnor som redan är könsstympade eller som riskerar att utsättas, men även till personer inom ledning och styrning av hälso- och sjukvård inom kommuner, landsting och regioner.

Det kan beställas på www.socialstyrelsen.se/publikationer eller laddas ner från Socialstyrelsens hemsida.

Det är en gedigen genomgång av uppdaterad kunskap om bemötande, vård och preventivt arbete. Omfattar 80 sidor  i A4 format. Ladda ner den till din dator eller beställ publikationen! Viktig att ha till hands!