Vi har valt Idil som symboliskt namn på vår hemsida. Idil – flickan som föds komplett och som ska förbli komplett.

Socialstyrelsen beräknar att närmare 38 000 flickor och kvinnor som lever i Sverige kan ha utsatts för könsstympning. Ytterligare 19 000 unga utgör en riskpopulation, de är födda av en mor som har ursprung i ett land där könsstympning är vanligt, över 50 %. 
(statistik från år 2012)
En bredare kunskap om denna tradition behöver således spridas inom exempelvis hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, rättsväsendet, MIV och organisationer/föreningar.
Vi, Jamila Said Musse och Eva Hammad, är integrationsvägledare respektive skolsköterska, och har en lång och gedigen erfarenhet både som professionella och ideellt engagerade i arbetet mot kvinnlig könsstympning. Vi kämpar för att flickor, som har sitt ursprung i länder där traditionen är vanlig, ska slippa utsättas och för att redan omskurna ska få ett bra bemötande och rätt vård och stöd.
Utbildning, säger forskare, är A och O för att en attitydförändring ska ske och beteenden förändras. Vi har båda arbetat professionellt, i årtionden, med denna fråga och vill bidra med vår kunskap. Jamila som är född i Somalia har arbetat såväl i Afrika som i Sverige och även i EU. Eva är svenskfödd och har arbetat som skolsköterska i Språkintroduktionsklasser i många år.

Här kan du hitta information om oss (våra cv´n finns under fotot), om vad vi gör, läsa nyheter om våra kurser, klicka på intressanta länkar mm.

Vill du ha kontakt? Skriv till oss direkt från hemsidan.

 

Fotograf: Sophie Nilsson (foton på Jamila och Eva)