Eva Hammad

Eva Hammad


Född:
 5 nov 1948 (19481105-6284)

hamadeva@gmail.com

Hemsida idil.se

Berättigad till F-skatt

Profil:

Jag har samlat på mig en omfattande kunskap i frågan Könsstympning av flickor och kvinnor alltsedan Pilotprojektet i Göteborg på 90-talet och jag har arbetat mycket med sex- och samlevnadsundervisning till nyanlända ungdomar.

Jag deltar som sakkunnig i Göteborgs Samverkansgrupp, nedlagd i september 2014 men återuppstånden i Social Resursförvaltning/Dialogas regi våren 2016.

Sedan hösten 2014 (efter min pensionering) har jag fortsatt att föreläsa tillsammans med Jamila Said Musse.

Jamila och jag har gemensamt byggt upp ett utbildningsmaterial för kursverksamhet. Vi har en gemensam hemsida – idil.se, där finns information om vårt arbete.

Vi har haft många uppdrag för Länsstyrelsen Västra Götalands Län. Inom ramen för deras arbete för jämställdhet började vi anlitas som föreläsare hösten 2014 och vi fortsätter. Vi har hållit många tvådagarskurser för yrkesverksamma från exempelvis socialtjänst, närsjukvård, elevhälsa, polis, åklagare, kvinnojourer, förlossningsvården, doulor, lärare o förskollärare. Sammanlagt har vi utbildat ca 600 personer inklusive några halvdagskurser till professionella. Hösten 2016 bokas redan.

Jamila och jag är intervjuade och filmade i Socialstyrelsens webbaserade utbildningsmaterial om KKS – se socialstyrelsen.se under bokstaven K.

1 december 2015 startade vi föreläsningar/Workshops i Svensk – somaliska vänföreningens projekt ”Pedagogiska insatser mot kvinnlig könsstympning”. Social Resursförvaltning har beviljat medel till projektet som riktar sig till personer i Göteborg med ursprung i länder där traditionen är vanlig, företrädesvis Somalier.

Våren 2016 introducerade vi en ny kurs som heter ”Somalier i möte med Sverige” där vi tar upp några kulturkrockar i möten mellan människor från länder med helt olika historia.

 

Utbildningar:
 • 1968 Studentexamen
 • 1969 Engelska 60 p Göteborgs Universitet
 • 1972 Leg Sjuksköterska Sjuksköterskeskolan Sahlgrenska
 • 1980 Vidareutbildning Öppen Hälsa och Sjukvård Vårdhögskolan Göteborg
 • 1991 Vårdlärare Vårdlärarlinjen Göteborgs Universitet

 

Fortbildningar:
 • 1993 ”U-landsbarn och Flyktingbarn i svensk sjukvård” 7,5 hp Göteborgs Universitet, Institutionen för Pediatrik
 • 1993-1996 Flertalet kursdagar o seminarier anordnade av Projektet mot Kvinnlig Könsstympning i Göteborg
 • 2006 ”Flyktingskap, migration, hälsa” 5 ECTS Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap
 • 2011-2014 Flertalet kursdagar om SRHR och sex och samlevnadsundervisning, arr bl. a Social Resursförvaltning och Kunskapscentrum för Sexuell hälsa Göteborg
 • 2014 ”Om hedersrelaterat våld och förtryck” Nationellt Centrum för Kvinnofrid Uppsala, 3 dagar

 

Anställningar, som sjuksköterska, i Sverige och i Beirut/Libanon:
 • 1973-1974 Sjuksköterska Intensivvård samt Kvinnoklinik Sahlgrenska och akutmottagning Mölndals sjukhus
 • 1974 och 1975 Sjuksköterska i det Palestinska flyktinglägret Tel al Zaatar, Beirut Libanon. Vårdcentral med akutmottagning, samt ingick utbildning av palestinsk personal. Krigssjukvård.
 • 1979 till 1986 Sjuksköterska Vårdcentralen Slottsskogen. Mottagningsarbete samt telefonrådgivare och vägledare för nyanlända invandrarfamiljer.
 • 1986-1994 Sjuksköterska på Vårdcentralen Majorna. Mottagningsarbete samt telefonrådgivare och vägledare för nyanlända invandrarfamiljer. Stödsamtal under handledning av psykolog.
 • 1993 till 2000 Skolsköterska för vuxenstuderande vid Majornas och Annedals vuxengymnasier/Sfi-skola.  Främst arbetade jag med nyanlända traumatiserade flyktingar från krigszonerna i Balkan och Somalia.
 • Här kom jag för första gången i kontakt med kvinnlig könsstympning. Läste i GP om projektet som Socialstyrelsen tilldelat Göteborg och lärde då känna Jamila Said Musse som var anställd i projektet.
 • Jag gick kurser och var även delaktig i att översätta ett undervisningsmaterial om KKS från engelska till svenska. Material som använts vid information på Mödravårdscentraler.
 • Jamila hjälpte mig att starta upp utbildningar och diskussioner i frågan om KKS bland de vuxna kvinnorna, och även männen, på skolan där jag arbetade.
 • 2000-2011 Skolsköterska på Angeredsgymnasiet Göteborg. Nyanlända ungdomar (16 – 20 år) som studerar på introduktionsprogrammet Språkintroduktion. Ordinarie skolsköterskearbete – hälsosamtal, vaccinationsstatus, hälsoupplysning mm.
 • Jag var även engagerad i utvecklandet av skolans sex- och samlevnadsundervisning  till elever inom Språkintroduktion, inklusive frågan om KKS. På Angeredsgymnasiet mötte jag många ungdomar från länder där traditionen är vanlig.
 • 2011-2014 Projektledare för projektet ”Sexuell hälsa för Alla”. Jag rekryterade personer som undervisar och möter nyanlända till den s k Spetskompetensgruppen. Den består av 18 lärare och 3 skolsköterskor från stadens 7 gymnasieskolor, där Språkintroduktion bedrivs. Jag organiserade gruppens fortbildning och metodträning så att nyanlända kan få en god undervisning inom Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR). Gruppen fick sammanlagt 20 fortbildningsdagar  (hälften heldagar, hälften halvdagar) under projekttiden. Jag planerade och organiserade fortbildningen, samt förankrade projektet hos skolledningar/rektorer. Jag undervisade också gruppen, föreläste för kollegor och hade lektioner för de mest lågutbildade eleverna, om om SRHR inklusive kvinnlig könsstympning, under projekttiden.