Jamila Said Musse

Jamila Said Musse

 

Född: 8 mars 1960 (19600308-6763)

Födelseort: Mogadishu, Somalia

Medborgarskap: Somaliskt, Svenskt

jmusse4@gmail.com

Hemsida idil.se                 Berättigad till F-skatt

 

Profil

Jamila Said Musse har stor erfarenhet och kunskap av arbete med att driva olika nationella och internationella projekt inom området Familjers och Barns Hälsa. Jamila var i 20 år medlem av Good Governance Commission i Puntland State of Somalia och belönades där med utmärkelsen Good Governance av DFID-UK för sitt arbete.

Under sitt yrkesliv i Somalia arbetade Jamila som Director General (jfr Statssekreterare) för departementet för Kvinnors utveckling och Familjefrågor samt senare för Hälsodepartementet.

Jamila blev sedermera utnämnd till Viceminister för departementet för Nationell Planering och Internationellt Samarbete och därefter Viceminister för departementet för Kvinnors Utveckling och Familjefrågor.

Jamila är medlem i Inter African Committee (IAC) och samarbetade med IAC i såväl Somalia som i andra Afrikanska länder.

Jamila har erfarenheter av att leda projekt, i såväl Somalia som Sverige, gällande våld i nära relationer (GBV, Gender Basic Violence).

Erfarenheter av att arbeta med frågan könsstympning av flickor och kvinnor:

Projektanställning i det projekt – om att utveckla och sprida kunskaper om Kvinnlig Könsstympning – som Socialstyrelsen utsåg åt Göteborgs stad att driva under åren 1993 – 1996. Hon blev därefter anställd av Socialstyrelsen under 2 år för att sprida projektets resultat i Sverige och vidare till kontakter i Europa.

Jamila är välbekant och professionellt erkänd bland både svenska och internationella kollegor. Har aktivt arbetat med frågan om kvinnlig könsstympning med flertalet organisationer i Europa och har därigenom skaffat sig ett omfattande Europeiskt nätverk.

Har arbetat med rådgivning åt EU-kommissionärer för flertalet resolutioner gällande frågor om våld i nära relationer (GBV).

Har ständigt deltagit som sakkunnig och med sin kulturkompetens i Göteborgs Samverkansgrupp.

2013 frilansande konsult, rådgivare och projektkoordinator för nyanlända Somaliska familjer i Angered, Göteborg.

2014  samhällsinformatör inom Social Resursförvaltning, Göteborg.

Sedan november 2015 innehar Jamila en tjänst som Integrationsvägledare inom Göteborgs Stad Angered.

Sedan hösten 2014 föreläser Jamila tillsammans med Eva Hammad för professionella på temat ”Kvinnlig Könsstympning – en Smärtsam Tradition”. De har en gemensam hemsida idil.se där man kan läsa om kursutbudet, genomförda kurser mm.

Jamila är projektledare inom Svensk – somaliska vänföreningen, Göteborg, som i november 2015 beviljades pengar från Social Resursförvaltning för att utbilda i frågan om könsstympning bland de invandrargrupper där traditionen är vanlig, företrädesvis somalier.

 

Jamila har erfarenheter och expertkunskap inom:

 • Kvinnlig könsstympning, inklusive föreläsare om ämnet
 • Integration och nyanlända
 • Somalier i exil
 • Good Governance
 • Projektledning och implementering
 • Sociala frågor och jämställdhetsfrågor
 • HIV och AIDS
 • FN och andra hjälporganisationer
 • Politiskt ledarskap

 

Utbildning

 • 1970 Quranic & Elementary school (Gundskola)
 • 1974 Intermediate school (Högstadiet)
 • 1978 Secondary School (Gymnasiet)
 • 1980 – 83 Bachelor of Arts in Business Administration 1980-1983

 

Andra kurser

 • 1991 Svenska som andraspråk (SVA)
 • 1992 Demokrati och Ledarskap, 45 veckor
 • 1995 Kurs i Tolkcentralens regi
 • 2002-2003 Internationella relationer på Internationella Folkhögskolan, Göteborg
 • 2003-2004 Administration och Ledarskap

 

Arbetslivserfarenheter

 • 1989 Administrator World Health Organization, Mogadishu
 • 1996 Göteborg, f d Invandrarförvaltningen: National Assistant Project Officer on Female Genital Mutilation for Immigrants Services. (Ett projekt som Göteborgs kommun genomförde för Socialstyrelsen)
 • 1999 Göteborg f d Invandrarförvaltningen: National Project Officer on Female Genital Mutilation for Immigrants Services (Socialstyrelsen och Göteborgs kommun)
 • 2000 Founder and Chairperson Association for Integration and Development (AID)
 • 2001 Interpreter Tolkcentralen Göteborg
 • 2001 Project Coordinator on Female Genital Mutilation for 11 European countries partners funded by European Commission Gothenburg Sweden
 • 2003 Project coordinator for International Campaign STOP FGM for Somalia, funded by European commission
 • 2003 Project Manager Armo Water Project, funded by UNICEF/UNHCR
 • 2003 UNICEF Consultant, Bosasso
 • 2004 AID Programme Coordinator for Somalia
 • 2004-2005 ADRA Project Coordinatorfor Functional Adult Learning, Garowe
 • 2005 Elected Chairperson for Puntland AIDS Commission
 • 2005–2006 Member of Establishment Commission for Addressing Better Administration in Puntland State and given good governance award by DFID
 • 2007 Jan – Dec Director General Ministry of Women Development and Family Affairs of TFG
 • 2010 Feb – Aug Director General Ministry of Health TFG
 • 2011-2012 Freelance Consultant
 • 2013 Member of National Resource Center (Ministry of Finance and Economic Development) for government institutional capacity building.
 • 2013 April – Dec Göteborg: Coordinator for Newcomers in Angered.
 • 2014 Jan – June Social Resurs förvaltning Göteborg Samhällsinformatör
 • Sedan september 2014 konsulterande föreläsare om KKS. Bl a för Länsstyrelsen Västra Götalands län. Kurser för professionella.
 • Dec 2015 – dec 2016 Projektledare för ”Pedagogiska insatser mot kvinnlig könsstympning” inom Svensk-somaliska vänföreningen, Göteborg.
 • Nov 2015 anställning som Integrationsvägledare för Göteborgs Stad, Angered

Arbete inom Frivilligorganisationer/ NGOs

 • Secretary of International Relations for Somali Women’s Democratic Org.
 • Member and founders of African/Nordic Network against HIV/AIDS (NANA) based Hälsingborg/Sweden
 • Vice President and co-founder of European Network against Female Genital Mutilation based Brussels
 • Member of Inter-African Committee (Traditional practices effecting the health of women and children)
 • Chairperson and founder for Association for Integration and Development
 • Elected member of Social Democratic Party of Sweden and member of Larjedalen/Gothenborg political board from 1997-2001.
 • Amnesty International
 • Red Cross

Nationella, regionala och internationella konferenser

 • 1987 Traditional practices affecting the health of women and Children organized by Inter-African Committee Addis Ababa Ethiopia
 • 1987 World Women´s Congress Moscow-USSR.
 • 1988 Strategies to Bring Change (Traditional practices effecting the health of women and children) organized by Somali Women’s Democratic Organization (SWDO) Mogadishu/Somalia.
 • 1989 Four weeks Study Tour to USA sponsored by USIS.
 • 1990 African Women Development organized by African Development Bank Abuja-Nigeria.
 • 1994 Traditional Practices Effecting the health women and Children in Africa Organized by Inter-African Committee Addis Ababa Ethiopia
 • 1996 Women’s Decade Beijing-China
 • 1998 Second International Studies Conference on FGM Gothenburg/Sweden
 • 1998 Expert Meeting on FGM Strasbourg-France
 • 1998 Traditional Practice Effecting the Health of women and children Darussalam/Tanzania
 • 1998 European Conference on FGM Brussels –Belgium
 • 1999 International campaign STOP FGM conference Brussels-Belgium
 • 2003 Zero Tolerance conference Addis Ababa Ethiopia
 • 2003 AFRO/ARAB Expert meeting on legislation of FGM Cairo-Egypt
 • 2003 Study Conference on Prevention of Traditional practices affecting the health of women and children Stockholm, Sweden
 • 2004 International conference on Prevention Female Genital Mutilation Nairobi Kenya
 • 2006 Expert Group Meeting of JNA on Gender perspective Nairobi, Kenya
 • 2006 Study Tour to Ministry of Social Welfare, Women and Child Care, Khartoum, Sudan
 • 2007 Afro Arab Women in politics Conference Tripoli Libya
 • 2009 Study tour in Yemen
 • 2010 Capacity building on Health Information and Management System Nairobi Kenya (UNICEF)
 • 2010 Capacity Building workshop on Health Management System, Sharm el Sheikh Egypt
 • 2010 Training Course on Health Adolescence, Beirut Lebanon (WHO)
 • 2011 Consultation Workshop on women´s role in peace and stability, Garowe Puntland (MWDFA)
 • 2011 Peace Dialogue on women´s role, Garowe Puntland (MWDFA)
 • 2011 Training Workshop on Peace Mediation Process, Nairobi Kenya (UNPOS)
 • 2012 Consultation Workshop on the role of civil society on government priorities, Mogadishu (IDA)

Publikationer

 • The socio-cultural understanding of HIV/AID/STDs of Somalis in Exile in Gothenburg
 • An assessment study on Female Genital Mutilation in Puntland State
 • What is Female Genital Mutilation (handbook)
 • Health Seeking Behavior copying mechanism for women during labor/Puntland

 

Referenser 

Länsstyrelsen Västra Götalands län:

 • Katarina Björkgren, Tel. 010 22 44 520
 • Sophie Nilsson, Tel. 010 22 44 519

 

Göteborgs Stad Angered/Familjehemsenheten

 

Social Resursförvaltning

 • Lena Salo, Tel. 0736 66 70 95

 

 

Språk

Engelska, svenska, somaliska, arabiska