Sex- och samlevnadsundervisning med upplysning om KKS

Publicerat:

Då och då får jag förfrågan om att hålla lektion om Sex- och samlevnad. Senast var i maj – då jag träffade två KomVux klasser på Studium Göteborg. Vid sådana tillfällen passar jag alltid på att prata om, och även visa bild på, vulvor som utsatts för det stympande ingreppet KKS. Jag pratar kort om vilka följder det kan få och om lagen i Sverige som förbjuder alla former av kvinnlig könsstympning.

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

/ Eva